فرهنگ سرای ارسباران


 

نمایشگاه نقاشی ؛تابلوـشیشه؛در هنر

آٍثار برگزیده نقاشی خانم زهرا رهنورد در فرهنگ سرای هنر(ارسباران)

به گزارش روابط عمومی فرهنگ سرای هنر(ارسباران) آثار برگزیده نقاشی :تابلوـشیشه:هنرمند توانای معاصر٬ مجسمه ساز و بژوهشگر در هنر٬ نقاش چیره دست و دارای مرتبه علمی دانشیاری دانشگاه و...در گالری این فرهنگ سرا برگزار می شود.

 از جمله اهداف برگزاری این نمایشگاه٬ ترویج فرهنگ حمایت از هنر و ترغیب و تشویق هنرمندان

میهن اسلامی مان ایران ذکر شده است.

زمان:شنبه۱۴/۱۱/۸۵ ـ ساعت ۹ تا ۲۰

مقدم همه علاقه مندان را برای بازدید از نمایشگاه فوق گرامی می داریم.

لطفا برای کسب آگاهی بیشتر با نگار خانه فرهنگ سرا تماس بگیرید.

تلفن: ۲۰ - ۲۲۸۷۲۸۱۸


ارسباران