فرهنگ سرای ارسباران


تمديد نمايشگاه

تمدید نمایشگاه نقاشی زهرا رهنورد در هنر

در فرهنگ سرای هنر(ارسباران)نمایشگاه آثار برگزیده نقاشی تابلو - شیشه تمدید شد

به گزارش روابط عمومی فرهنگسرای هنر(ارسباران)نمایشگاه نقاشی تابلو - شیشه٬آثار برگزیده خانم زهرا رهنورد در گالری شماره ۲ فرهنگ سرا تا ۲۱ بهمن تمدید شد.

ساعات بازدید: ۹ تا  ۱۹


ارسباران