فرهنگ سرای ارسباران


بازيگری در هنر

کارگاه بازیگری در هنر

فهیمه راستکار  آموزش بازیگری می دهد

 ثبت نام ترم جدید کارگاه بازیگری فرهنگ سرای هنر(ارسباران) از ۱۵ اسفند آغاز می شود. به گزارش روابط عمومی این فرهنگ سرا در راستای ارتقاء سطح آگاهی و آشنایی بیشتر همه علاقه مندان به ویژه نوجوانان و جوانان عزیز یک دوره آموزش کارگاهی بازیگری زیر نظر هنرمند توانای سینما و تئاتر خانم فهیمه راستکار در فرهنگ سرا ی هنر(ارسباران) برای ترم بهار برگزار می شود.

لطفا برای کسب آگاهی بیشتر و شرکت در دوره با واحد آموزش تماس بگیرید.

تلفن : ۲۰ - ۲۲۸۷۲۸۱۸


ارسباران