فرهنگ سرای ارسباران


تازه های کتاب در هنر

تازه های کتاب در هنر

هنر(ارسباران) و تازه های کتاب در سال نو

به گزارش روابط عمومی فرهنگ سرای هنر (ارسباران) در راستای ترویج فرهنگ کتاب- کتاب خوانی و تشویق شهروندان محترم به ویژه جوانان و نوجوانان عزیز٬در آغازین روزهای سال نو و بهار تازگی طبیعت تازه های کتاب در کتاب خانه این فرهنگ سرا اعلام شد که از جمله آنان:

۱- فیلم نامه نویسی:آمیزه ای از شکل و محتوای فیلم

۲- کارگردانی نمایش نامه:تحلیل٬ ارتباط شناسی و سبک

۳- صدا و بیان برای بازیگر

۴- نور در تئاتر

۵ - درآمدی به نمایش نامه شناسی

۶- تاریخ تئاتر و...

لطفا برای کسب آگاهی بیشتر با کتاب خانه فرهنگ سرا تماس بگیرید.

تلفن:۲۰ - ۲۲۸۷۲۸۱۸


ارسباران