فرهنگ سرای ارسباران


پرچم های پدران ما در هنر

پرچم های پدران ما در فرهنگ سرای هنر(ارسباران)

نمایش و نقد فیلم سینمایی پرچم های پدران ما در چهارمین جلسه باشگاه فیلم

   به گزارش روابط عمومی فرهنگ سرای هنر (ارسباران) چهارمین جلسه هفتگی کانون فیلم فرهنگ سرا در سال جدید به نمایش و نقد فیلم سینمایی پرچم های پدران ما اختصاص داده شده است.

   در این جلسه منتقدان مطرح سینمایی از جمله آقای شادمهر راستین حضور داشته و در پایان جلسه به پرسش های حاضران پاسخ خواهند داد..

فیلم سینمایی پرچم های پدران ما محصول ۲۰۰۶ امریکاست که توجه منتقدان جهانی را به خود معطوف کرده است.

یکشنبه ۲۳ اردی بهشت ۸۶ - ساعت ۳۰/۱۶

  لطفا برای کسب آگاهی بیشتر با کانون فیلم فرهنگ سرا تماس بگیرید.

۲۰ - ۲۲۸۷۲۸۱۸


ارسباران