فرهنگ سرای ارسباران


سفال و تنديس در هنر

نمایشگاه سفال و تندیس در فرهنگ سرای هنر(ارسباران)

تابلوهای نقش برجسته و تندیس های سفالی٬ بدون استفاده از چرخ

 به گزارش روابط عمومی فرهنگ سرای هنر(ارسباران) در گالری شماره یک فرهنگ سرا آثار سفال دستی و بدون استفاده از چرخ که در دمای ۹۰۰ درجه پخته و سپس لعاب شده است٬نمایش داده می شود.

  آثار فوق شامل تندیس های سفالی٬تابلوهای نقش برجسته سفالی٬یک مجموعه آفتاب گردان به سبکمدرن است.

   سارا توکلی بینا خالق این آثار در باره هدف خود در این هنر چنین می گوید: سعی داشته ام  که راز و نیاز مخلوقات  را با خدا در قالب موجودات خیالی نشان دهم که به نوعی کشیدگی و اوج گرفتن به سمت بالا در آن ها مشاهده می شود و بیان کننده پرواز موجودات از زمین به آسمان و در نهایت رسیدن به نوعی تکامل است نگرشی به این موضوع که اگرچه همه موجودات از خاک به وجود آمده اند ولی می توانند تا به اوج یا همان بی نهایت برسند که این با عنصر تشکیل دهنده کارهایم که خاک و گل است ٬ کاملا مطابقت دارد.

 مهلت بازدید از نمایشگاه سفال تا ۲۹ ماه جاری از ساعت ۹ تا ۱۹ می باشد.

  لطفا برای کسب آگاهی بیشتر با نگارخانه فرهنگ سرا تماس بگیرید.

۲۰ - ۲۲۸۷۲۸۱۸


ارسباران