فرهنگ سرای ارسباران


نقد شعر و شعرخوانی در هنر

کارگاه نقد شعروشعرخوانی در فرهنگ سرای هنر(ارسباران)

شنبه های هر هفته جلسات شعر خوانی٬ نقد و بررسی شعر

  به گزارش روابط عمومی فرهنگ سرای هنر(ارسباران)در راستای ارتقای سطح آگاهی شهروندان محترم به ویژه نوجوانان و جوانان عزیز سرزمین اسلامی مان ایران و به منظور ترویج فرهنگ و ادب فارسی جلسات نقد شعر و شعر خوانی با حضور استادان٬دانشجویان و همه علاقه مندان برگزار می شود.

 شنبه های هر هفته ساعت ۱۶ تا ۱۸ میزبان حضور شهروندان محترم هستیم.

 ورود برای عموم آزاد و رایگان می باشد.

  لطفا برای کسب آگاهی بیشتر با امور فرهنگی هنری فرهنگ سرا تماس بگیرید.

۲۰ - ۲۲۸۷۲۸۱۸


ارسباران