فرهنگ سرای ارسباران


گلستان سعدی در هنر

گلستان سعدی در فرهنگ سرای هنر(ارسباران)

جلسات گلستان خوانی و بررسی ابعاد شخصیت سعدی

  به گزارش روابط عمومی فرهنگ سرای هنر(ارسباران)٬در راستای ارتقاء سطح دانش و آگاهی شهروندان محترم به ویژه نوجوانان و جوانان عزیز و به منظور ترویج فرهنگ کهن ادب فارسی ٬سرزمین ادب پرور میهن اسلامی مان ایران٬ جلسات گلستان سعدی شامل گلستان خوانی٬معرفی و شناخت ابعاد شخصیت یکی از ارکان چهارگانه ادب فارسی٬سعدی شیرازی در فرهنگ سرا برگزار می شود.

 از دیگر اهداف جلسات فوق پاسخ به درخواست و نیاز مخاطبان٬شهروندان محترم به برگزاری این دوره می باشد.

 جلسات گلستان سعدی به صورت هفتگی و با هماهنگی قبلی(ثبت نام)و با حضور استادان٬محققان و دانشجویان به ویژه در رشته های علوم انسانی٬ ادبیات فارسی برگزار می شود.

 نظر به محدودیت ثبت نام ٬لطفا با واحد آموزش فرهنگ سرا تماس بگیرید.

۲۰ - ۲۲۸۷۲۸۱۸


ارسباران