فرهنگ سرای ارسباران


جلوه های موسيقی کودک در هنر

نشست تخصصی جلوه های موسیقی کودک در موسیقی نواحی ایران

 دفتر توسعه هنرهای کودکان و نوجوانان با همکاری فرهنگ سرای هنر(ارسباران) دوازدهمین نشست تخصصی آموزش هنر به کودکان و نوجوانان را برگزار می کند.

    به گزارش روابط عمومی فرهنگ سرا٬ در این جلسه که با حضور پیروز رستمی و دیگر کارشناسان امور کودک به ویژه در بخش هنر برگزار می شود به موضوعاتی چون جلوه های موسیقی کودک در نواحی ایران می پردازند.

دو شنبه ۲۶ شهریور - ساعت ۱۶ تا ۱۹

لطفا برای کسب آگاهی بیشتر و شرکت در جلسه به فرهنگ سرای هنر واقع در خیابان شریعتی - خیابان جلفا - خیابان ارسباران مراجعه فرمایید.

۲۰ - ۲۲۸۷۲۸۱۸


ارسباران