فرهنگ سرای ارسباران


فيلم نامه نويسی گروهی در هنر

کارگاه فیلم نامه نویسی گروهی در فرهنگ سرای هنر(ارسباران)

  به گزارش روابط عمومی فرهنگ سرای هنر(ارسبارارن) نظر به درخواست های مکرر و استقبال شهروندان محترم علاقه مند جلسات آموزش کارگاهی فیلم نامه نویسی گروهی ویژه ترم پاییز سه شنبه های هرهفته از ساعت ۱۶ تا ۱۹ در فرهنگ سرا برگزار می شود.

 نظر به محدودیت ثبت نام این دوره ٬لطفا برای کسب آگاهی بیشتر و ثبت نام با واحد آموزش فرهنگ سرا تماس بگیرید.

۲۰ -۲۲۸۷۲۸۱۸


ارسباران