فرهنگ سرای ارسباران


کارگاه نقد نظريه سينمايی در هنر

کارگاه نقد نظریه سینمایی و تحلیل فیلم در فرهنگ سرای هنر(ارسباران)

    در پی استقبال شهروندان محترم به ویژه اعضای محترم کانون فیلم فرهنگ سرای هنر(ارسباران)٬ یک دوره آموزش کارگاهی نقد نظریه سینمایی و تحلیل فیلم به سرپرستی روبرت صافاریان در محل فرهنگ سرا برگزار می شود.

    به گزارش روابط عمومی فرهنگ سرا در این دوره به موضوعاتی چون سینمای عامه پسند و روشنفکرانه و ... می پردازند.

جلسات نقد نظریه سینمایی و تحلیل فیلم چهارشنبه های هر هفته از ساعت ۱۶ تا ۱۹ برگزار خواهد شد.

    لطفا برای کسب آگاهی بیشتر و ثبت نام با واحد آموزش فرهنگ سرا تماس بگیرید.

۲۰ - ۲۲۸۷۲۸۱۸


ارسباران