فرهنگ سرای ارسباران


سماع مولوی در نقاشی

سماع مولوی در نمایشگاه نقاشی سلیمه معتمدی

    به گزارش روابط عمومی فرهنگ سرای هنر(ارسباران)٬نمایشگاهی از آثار برگزیده نقاشی سلیمه معتمدی با موضوع سماع مولوی و به مناسبت هفته مولوی در این فرهنگ سرا برگزار شده است.

شیوه آثار معتمدی اکرلیک٬در اندازه های متفاوت و به سبک انتزلاعی خلق شده است.

معتمدی می گوید: پیچش ها٬چرخش ها و حرکت هایی که حس رهایی را به فرد القا می کند در کارهایم نمایان شده اند و گویی با کنده شدن از مادیات و دلبستگی های زمینی فرد به رهایی دست پیدا می کند و ...

    ساعات بازدید از نمایشگاه نقاشی سماع مولانا از ۱۰ تا ۱۸ می باشد.

   لطفا برای کسب آگاهی بیشتر با نگارخانه فرهنگ سرا تماس بگیرید.

۲۰ - ۲۲۸۷۲۸۱۸


ارسباران