فرهنگ سرای ارسباران


 

با ثبت نام بيش از پانصد هنرجو در دوره تابستانی کلاسهای آموزشی فرهنگسرای هنر  رکورد بی سابقه ای در اين زمينه ايجاد شده است 


ارسباران