فرهنگ سرای ارسباران


شرح اشعار سهراب سپهری در هنر

شرح اشعار سهراب سپهری در فرهنگ سرای هنر(ارسباران)

   به گزارش روابط عمومی فرهنگ سرای هنر(ارسباران)٬برای نخستین بار جلسات ادبی با موضوع شرح اشعار سهراب سپهری با حضور استادان و کارشناسان مربوط در فرهنگ سرا برگزار می شود. 

جلسات فوق یک شنبه های هر هفته از ساعت ۱۶ تا ۱۸ می باشد.

  لطفا برای کسب آگاهی بیشتر و ثبت نام با واحد آموزش فرهنگ سرا تماس بگیرید.

۲۰ - ۲۲۸۷۲۸۱۸


ارسباران