فرهنگ سرای ارسباران


" كاكتوس " در فرهنگ سرای هنر

كارگاه ادبيات و تجربه برنامه نمايش نامه خوانی كاكتوس نوشته اكبر رادی را در اين هفته در فرهنگ سرای هنر اجرا می كند.

بنا به اين گزارش، اين برنامه نمايش نامه خوانی توسط محمد مسعود طيبی در امروز، هشتم خرداد از ساعت ۱۸ تا ۲۰ در سالن هنر تجربه فرهنگ سرا برگزار می گردد.

علاقه مندان می توانند برای حضور در اين برنامه به فرهنگ سرای هنر واقع در خيابان شريعتی ، خيابان جلفا و يا با شماره تلفن های ۲۰ -۲۲۸۷۲۸۱۸ تماس حاصل نمايند.


ارسباران