فرهنگ سرای ارسباران


 

یازدهمین جشنواره بین المللی نمایش عروسکی تهران-مبارک

فرهنگ سرای هنر

                          انیمالیا                       

نویسنده و کارگردان

خوزه و.ناوارو

از کشور انگلیس

ساعت 17

تاریخ 14 و 15 شهریورماه85

پیام آفتاب

نویسنده و کارگردان

داوود فتحعلی بیگی

ساعت 17

تاریخ 16و17 شهریور ماه 85

ورود برای عموم آزاد و رایگان می باشد.


ارسباران